Orimattilan Judoseuran vuosikokous 1.2.2021

24.1.2021

Seuran vuosikokous 1.2.2021 klo. 18:30 

Kokoukseen osallistutaan etäyhteydellä. Tunnukset kokoukseen saat ilmoittamalla sitovan osallistumisen terojudo@gmail.com. Ilmoittaudu 30.1.2021 mennessä.

Kokouspaikalla ei ole tulostettuja versioita asiakirjoista.

Kokouksessa käsitellään säännöissä vuosikokoukselle määrätyt asiat

 

1.    Kokouksen avaus.

2.    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

3.    Merkitään läsnä olevat henkilöt, todetaan äänioikeudet, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4.    Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
5.    Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7.    Päätetään ylijäämän käytöstä tai alijäämän kattamisesta.
8.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus, sekä kannatusjäsenmaksun suuruus. Todetaan liiton määräämät maksut.
9.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja (5) viisi varsinaista jäsentä sekä heille (2) kaksi yleisvarajäsentä.
10.   Valitaan toiminnantarkastaja
11.   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Ei muita asioita.

 

Orimattilan Judoseuran hallitus