Registrering:

Anmälningen sker officiellt endast via nationella Judoförbundena i Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge och Sverige. Anmälningsblanketten ifylld med deltagarens namn, födelseår, bälte, viktklass och det nationella judoförbundet bör skickas till toimisto@judoliitto.fi före den 14. april 2014.


Nationella Judoförbunden: skicka denna blankett ifylld före 14.4.2014

 

Registaration:

The official entries should be done only through the national judo federations in Denmark, Faeroe Islands, Finland, Iceland, Norway, Sweden. The entry form with names, year of birth, belt grade and weight categories national judo federations must send by email before 14 of April 2014 to toimisto@judoliitto.fi

 

National Judo Federations: Fill this form and send it before 14.4.2014